Varukorgen (0)

Dina produkter:

Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla
613 kr + moms
Finns i lager
Författare:
Müller, Lilian
Utgivare:
Svensk Byggtjänst
Art nr:
6200801
Utgivningsår:
2012
ISBN:
9789173335188
Antal sidor:
216

I ”Ett samhälle för alla” framhäver författaren Lilian Müller vikten av en långsiktig strategi, helhetstänkande och ökad samverkan som viktiga ingredienser för att åstadkomma tillgänglighet för alla. Synen på tillgänglighet behöver breddas.

Tanken är att boken ska ge ny inspiration för tillgänglighetslösningar och ett mera strategiskt inriktat tillgänglighetsarbete som överbryggar sektorer, branscher, förvaltnings- och kommungränser.

”Ett samhälle för alla” omfattar en för alla verksamheter gemensam introduktion, därefter behandlas mer specifikt tillgänglighetsfrågor på kommunala och landstingskommunala ansvarsområden och i nästa avsnitt ligger fokus på näringslivsfrågor.

Boken riktas till företagare, politiker, offentliganställda tjänstemän, fastighetsägare, arkitekter och övriga verksamma inom byggbranschen, utbildare eller andra som på något sätt behöver stöd i tillgänglighetsfrågor i sin yrkesroll.