Varukorgen (0)

Dina produkter:

Vibrationsskador i byggnader

Vibrationsskador i byggnader
304 kr + moms
Finns i lager
Författare:
Flygare, Peter
Utgivare:
Svensk Byggtjänst
Art nr:
6200701
Utgivningsår:
2012
ISBN:
9789173335157
Antal sidor:
56

I ”Vibrationsskador i byggnader” beskrivs:

- vilka verksamheter som leder till vibrationer
- hur vibrationer påverkar hus
- varför hus spricker
- ansvarsfördelningen enligt miljöbalken och AB 04.

Nutida byggande sker ofta på fastigheter i städernas centrala och förtätade delar, och risken är då stor att vibrationer och vibrationsskador uppstår som påverkar grannfastigheter.

Byggherren behöver i dag ha kontroll på hur sprängning, bortschaktning av berg och förstärkningsarbeten påverkar och om risk finns att skada grannfastigheterna. Om en byggherres verksamhet förorsakar skador på en grannfastighet ska tredje man hållas skadeslös.

I denna lilla behändiga bok ges även vägledning till hur en skadeutredning genomförs, i vilken man utreder om kraven är välgrundade.