Köpvillkor

Nedanstående allmänna köpevillkor godkänns vid beställning av varor och tjänster från Svensk Byggtjänst

ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR


Litteratur
Företagskunder: Följesedel bifogas levererad litteratur, faktura skickas separat till angiven fakturaadress. Moms + porto tillkommer på angivna priser. Returrätt föreligger ej. Vid order under 300 SEK (undantaget köp via webbutiken) uttas en avgift av 100 SEK.
Privatkunder: Köp via faktura föreligger ej, vi godkänner endast kortköp via webbutiken. Vid beställning i webbutiken har privatkunder/konsumenter enligt lag returrätt (kunden betalar returfrakten själv).


E-böcker
Leverans av e-böcker sker genom att de görs tillgängliga för nerladdning på Mina sidor omedelbart efter köp. E-böckerna kan laddas ner, i form av en upphovsrättsligt skyddad fil, till en dator eller läsplatta. Moms tillkommer på angivna priser. Momsen för e-böcker är 25%, då e-böcker räknas som en tjänst och därför inte omfattas av den lägre bokmomsen. Returrätt föreligger ej.


Litteraturbevakningstjänst gäller tills vidare fram till eventuell skriftlig uppsägning. Fakturering sker vid varje leveranstillfälle. Moms + porto tillkommer på angivna priser. Full returrätt inom 10 dagar, med returporto som enda kostnad, därefter betraktas köpet som accepterat. Returrätten gäller dock ej den bok/böcker som beställs i samband med tecknandet av litteraturbevakningstjänsten.


Vid eventuell retur ska boken returneras tillsammans med följesedeln till:
Svensk Byggtjänst, Lundåsvägen 10-12, 763 82 Hallstavik. 

Returförsändelsen (brev eller paket) ska vara frankerad.
Paketförsändelser skall skickas som Företagspaket (ej Postpaket).


Abonnemang
Titelabonnemang, Prenumerationer, Webbtjänster och Nyttjanderätter  faktureras efter muntligt slutet avtal enligt gällande prislista. Abonnemangen gäller tills vidare fram till eventuell skriftlig uppsägning. Skriftlig uppsägning skall vara AB Svensk Byggtjänst tillhanda enligt på fakturan angivet förfallodatum. Vid första köpetillfället föreligger ej returrätt. Fakturering sker därefter årsvis. AMA beskrivningsverktyg har allmänna villkor för användande.


Medverkan i Byggkatalogen faktureras efter muntligt slutet avtal enligt gällande prislista. Vid uteblivet material, till av beställaren bokade sidor/underlag avseende publicering på Internet samt tryckt katalog, debiteras full avgift.


Abonnemang Omvärldsbevakning Besök
Abonnemanget gäller tills vidare i enlighet med skriftlig bekräftelse fram till eventuell skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är två (2) hela kalenderkvartal. Fakturering sker enligt gällande prislista kvartalsvis i förskott. 


Prisjusteringar
För samtliga produkter gäller att AB Svensk Byggtjänst förbehåller sig rätten att ändra avgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års avgift.


Betalningsvillkor
Betalning skall vara AB Svensk Byggtjänst tillhanda enligt på fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med vid varje tidpunkt gällande referensränta + 8 % samt ev. kostnader för betalningspåminnelser, inkassokostnader med mera.


Avstängning
Underlåter kunden att betala i tid, äger AB Svensk Byggtjänst rätt att så länge underlåtenheten består avstå från att utföra sina tjänster, med bibehållen ersättning. AB Svensk Byggtjänst äger rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan vid kundens obestånd eller om kunden bryter mot bestämmelser tecknade i avtal med AB Svensk Byggtjänst.


Programvara och teknisk plattform
AB Svensk Byggtjänst ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i kundens operativsystem och datormiljö. För erhållande av optimal funktionalitet av AB Svensk Byggtjänsts produkter förutsätts att kunden har den standard och tekniska plattform som stöds av AB Svensk Byggtjänst.


Immateriella rättigheter och nyttjanderätt
AB Svensk Byggtjänst äger samtliga immateriella rättigheter i av AB Svensk Byggtjänst framtagna och utgivna produkter och tjänster. Part som lämnar material för publicering ansvarar för att publiceringen inte innebär intrång på någon annans upphovsrätt eller på något annat sätt strider mot gällande lagar. Digitala verk exponerade på AB Svensk Byggtjänsts webbplats skyddas av upphovsrättslagen, URL.


Force Majeure
Omständigheter utanför AB Svensk Byggtjänsts kontroll såsom följder efter eldsvåda, strejk eller liknande ersätts ej.