Varukorgen (0)

Dina produkter:

Stadsbyggnad gånger hundra

Stadsbyggnad gånger hundra
162 kr + moms
Finns i lager
Författare:
Dahlkild, Olle
Dahlkild, Jens
Hansson, Bengt
Wiberg, Ruth
Utgivare:
Balkong Förlag
Art nr:
6051059
Utgivningsår:
2011
ISBN:
9789185581535
Antal sidor:
94

Som stadsplanerare är det extra viktigt att kunna urskilja och motivera ingrepp i just den fysiska strukturen. Identiteten hos en stad, en stadsdel, ett kvarter eller en plats är viktig att kunna avläsa och beskriva vid en kommande förändring. Storlekar i den byggda miljön måste alltid relateras till människans storlek och avstånd i den byggda miljön måste alltid relateras till människans rörelsehastighet.

En stor svårighet vid avläsningen och bedömningen är om identiteten i huvudsak är verksamhetsanknuten och därmed lätt kan förändras eller om identiteten i grunden bygger på stadens fysiska struktur där markägoförhållanden och infrastrukturer med gator och torg är mer kostsamma och svårare att förändra. I ”Stadsbyggnad gånger hundra” ges 100 råd till alla stadsplanerare.

 

Fler titlar av Dahlkild, Olle;Dahlkild, Jens;Hansson, Bengt;Wiberg, Ruth