Varukorgen (0)

Dina produkter:

Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Utgåva 5

Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Utgåva 5
648 kr + moms
Finns i lager
Författare:
Svensson, Elisabet
Utgivare:
Svensk Byggtjänst
Art nr:
6470007
Utgivningsår:
2012
ISBN:
9789173335355
Antal sidor:
356

”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna.

Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger. Denna femte utgåva är en uppdaterad version av den Bygg ikapp som utkom 2008. Uppdateringar har framför allt avsett den nya Plan och bygglag som trädde i kraft 2011 samt de ändringar i Boverkets byggregler som trädde i kraft 1 januari 2012. Även anpassning till ändringar i andra regelverk eller standarder har gjorts. Kompletterande förtydligande och förklaringar har också förts in.

För att åstadkomma en tillgänglig och användbar miljö behövs insikt och förståelse för människors olikheter samt kunskap om vad funktionsnedsättning innebär och hur miljön kan utformas för att inte innebära hinder. Först då kan gamla hinder undanröjas och nya undvikas.