Varukorgen (0)

Dina produkter:

Energi för hållbar utveckling. Ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv

Energi för hållbar utveckling. Ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv
508 kr + moms
Finns i lager
Författare:
Areskoug, Mats
Eliasson, Per
Utgivare:
Studentlitteratur
Art nr:
6108115
Utgivningsår:
2012
ISBN:
9789144074146
Antal sidor:
366

I ”Energi för hållbar utveckling” smälter författarna samman ett naturvetenskapligt och ett historiskt perspektiv på energifrågor.

Steg för steg har människor introducerat allt fler behov av energitjänster, för uppvärmning, belysning, kommunikation med mera. Författarna reder ut vad vi använder energin till och hur vi effektivast kan utnyttja tillgänglig energi utifrån miljöaspekter och hushållning med naturresurser.

I en rad kapitel beskriver de olika vägar för den framtida energiförsörjningen. Solvärme, solel, vindenergi, bioenergi med mera behandlas, liksom kärn- och fossilenergi. För de olika energislagen utreds naturvetenskaplig grund och teknisk funktion, historisk utveckling, möjligheter och begränsningar. I bokens avslutande del diskuteras energihushållning, bland annat med hjälp av begreppet energikvalitet, och didaktiska aspekter på lärande om energi behandlas.

I denna 2:a upplaga har alla fakta uppdaterats efter aktuell teknisk och samhällelig utveckling på energiområdet. Boken är skriven med tanke på alla som har intresse för energifrågor, hållbar utveckling, naturvetenskap, samhälle och historia. Speciellt är den lämplig i högskolekurser för lärare, historiker, miljövetare med flera.