Varukorgen (0)

Dina produkter:

SS-EN 1993-5:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont

SS-EN 1993-5:2007 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont
1.295 kr + moms
Finns i lager
Författare:
Utgivare:
SIS Förlag
Art nr:
6053548
Utgivningsår:
2010
ISBN:
Antal sidor:
88

Europastandarden EN 1993-5 gäller som svensk standard. Europastandarden fastställdes 2007-03-07 som SS-EN 1993-5:2007 och utges här även i svensk språkversion, som även inkluderar den nationella bilagan NA. Standarden SS-EN 1993-5:2007, utgåva 1 och SS-ENV 1993-5, utgåva 1, gällde parallellt till mars 2010. I denna standard är det korrigerade dokumentet EN 1993-5:2007/AC:2009 inarbetat.


EN 1993-5 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärande stålpålar och stålspont. Den ger även exempel på detaljutformning vid grundläggning och för spontväggskonstruktioner. Den gäller för: grundläggningar med stålpålar för byggnader och anläggningar på land och över vatten, provisoriska eller permanenta bärverk som krävs för att utföra pålningsarbeten och provisoriska eller permanenta spontväggar uppbyggda av stålspont, samt alla typer av kombinerade spontväggar.